Avtalen som nylig ble undertegnet varer ut 2012. Mens idretten velger hotellkjeden til sine arrangement, tilbyr Rica en egen idrettsrabatt til medlemmene i forbundets særforbund og idrettskretser.