Radisson SAS topper igjen

By on September 17, 2008 0 9 Views

Resultatene er fra en undersøkelse gjennomført av det engelske analysefirma BDRC. De måler hvert år hvilke hoteller nordiske forretningsreisende foretrekker. I juni og juli 2008 intervjuet BDRC 1001 norske, svenske, finske og danske forretningsreisende. Respondentene er bedt om å nevne hvilke hotellkjeder de kjenner best, hvilke hotellkjeder de har benyttet i de siste 12 måneder, hvilken kjede de foretrekker å bruke, samt hvor de helst vil overnatte, hvis de kan velge fritt. Radisson SAS hotellene scoret best i alle kategorier.

– Det er naturligvis en stor tilfredsstillelse for oss at de forretningsreisende foretrekker våre hoteller fremfor konkurrentene. Men enda viktigere er det at tilfredsheten har økt år for år de siste fem årene. Det vitner om at vi makter å forutse gjestenes behov og å oppfylle dem, sier Ole Sorang, nordisk markedsdirektør i The Rezidor Hotel Group.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *