Svikt i europeisk reiseliv

By on September 12, 2008 0 5 Views

I følge Dagens Næringsliv slår kredittkrise, økonomiske nedgangstider, økte drivstoffpriser og økte matvarepriser negativt ut for reiselivet i flere store destinasjoner.

 

I Europas største ferieland, Spania er man alvorlig bekymret for årets sesong. Der viser statistikken for juli en nedgang på åtte prosent. I Storbritannia håper man at etterspørselen fra briter som ikke la ferien utenlands i sommer, men isteden ble hjemme, vil redde sesongen for den hjemmelige reiselivsnæring. Foreløp statstikk viser at antallet briter som ferierte utenfor landets grenser falt med én prosent i perioden april til juni samtidig som antallet besøk i Storbritannia gikk tilbake med fem prosent. Størst nedgang var det fra USA med åtte prosent, mens nedgang fra Europa var på seks prosent. I Tyskland rapporterer NHO Reiselivs søsterorganisasjon Dehoga om en tilbakegang i 1. halvår 2008 for både restauranter og hoteller. For hotellene er omsetningsnedgangen anslått til 0,2 prosent. For hele året 2008 frykter man en nedgang på en prosent, skriver NHO Reiseliv.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *