Strukturendringer for bakketjenestene

By on September 9, 2008 0 12 Views

Det gjelder flyplassene på Gardermoen, og i Stavanger, Bergen og Bodø. Mens Widerøe overtar SGS-stasjonene i Andenes og Lakselv.

Bakgrunnen for beslutningen er økonomisk betinget. Det er både er kostnadskrevende og strategisk uriktig å ha to bakkeserviceselskaper i samme konsern på samme flyplass. Ved å slå sammen virksomheten bedrer SAS-konsernet resultatet med flere titalls millioner kroner i året. Den økonomiske forbedringen skal deles likt mellom Widerøe og SGS Norge. 228 årsverk vil berøres av endringen, ved at de får ny arbeidsgiver. Men arbeidsforholdene forblir som de er i dag, uavsett om de jobber i SGS eller Widerøe.

Virksomhetsoverdragelsen og tilpasningen skal være sluttført innen utløpet av 2008. SGS vil overholde alle forpliktelser Widerøe har med flyselskaper utenfor SAS-gruppen.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *