Flere tar toget til Stockholm

By on September 8, 2008 0 7 Views

SJ har fire og Unionsexpressen en daglig togavgang mellom hovedstedene.

– Passasjertallet øker jevnt og trutt, i snitt har vi mellom 40 og 50 passasjerer på hverdager. I helgene har vi hatt over hundre passasjerer, sier direktør Kurt Lundahl i Unionsexpressen til NRK.

Også SJ opplever en stadig økning i antallet passasjerer.
– Vi har en god utvikling og selger stadig flere billetter, sier ansvarlig for strekning hos SJ, Magnus Andersson til NRK.no. Han vil ikke oppgi konkrete trafikktall, og fortsetter: Men sant å si har vi ikke merket noen konkurranse fra Unionsexpressen. Dels kan økt oppmerksomhet om toget ha fått flere til å flere til å velge toget når de skal reise, dels kan nok de avlaste oss når vi har fulle tog.

– Det økte tilbudet og oppmerksomheten kan nok ha fått flere til å velge tog når de skal reise til Stockholm, sier forsker Jon Inge Lian ved Transportøkonomisk institutt til NRK.no.

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *