Hjorthen selger FlyAway

By on September 5, 2008 0 13 Views

Like etter nyttår ble det kjent at Lasse Hjorthen solgte 25 prosent av FlyAway Tours til Casa La Perla.

I løpet av de siste ni månedene har vi fått gode synergieffekter i selskapet, og dette er en naturlig vei å gå, sier Hjorthen til Travel News.

Størstedelen av Casa La Perlas omsetning kommer fra såkalt ”fractional ownership” fra hus og leiligheter i Orlando. Dette er også en av de viktigste destinasjonene for FlyAway.

– Sånn som jeg ser det får vi med dette tre salgskanaler. Vi hadde tidligere direkte salg og salg gjennom byråer, og får nå også salg gjennom Casa La Perlas selgere samt befester posisjonen som markedsledende i Florida. I tillegg er det viktig å formidle at våre kunder ikke vil merke noe til oppkjøpet, vi fortsetter med ”business as usual”, sier Hjorthen.

Han fortsetter selv som markedssjef for firmaet som beholder FlyAway-navnet. 

Trengte kapital

Lasse Hjorthen legger heller ikke skjul på at kapital var kjærkomment og nødvendig for selskapet.

         Rundt juletider var det helt klart at vi trengte kapitalinnsprøyting. Jeg tok selv initiativet om salg av 25 prosent til Casa La Perla, og begge selskaper så raskt at dette var bra for forretningene.

Og tallene for 2008 ser bra ut så langt, tross en liten nedgang i omsetningen. Direktesalget har økt vesentlig, noe som selvsagt er mer lønnsomt enn salg gjennom byråer. Men markedet blir trangere, og Hjorthen spår oppkjøp og konkurser i tiden som kommer.

Les hele intervjuet med Lasse Hjorthen og Casa La Perlas grunnlegger Reidar Furuholmen i neste utgave av Travel News.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *