Kraftig nedgang i hotellovernattinger

By on September 4, 2008 0 10 Views

Tallet på norske hotellovernattinger gikk ned med 3 prosent, fra 1,5 til 1,4 millionar overnattinger, mens de utenlandske hotellovernattingene gikk ned med 7 prosent, fra 979 000 til 913 000 overnattinger. Av de store utenlandske markedene hadde Sverige en økning i antall overnattingsdøgn på 7 prosent, mens tallet på overnattinger i det største markedet, Tyskland, gikk ned med 6 prosent, skriver HRRnett.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *