Reiselivet må godta høye avgifter

By on September 1, 2008 0 7 Views

I følge HRRnett fastslår finansminister Kristin Halvorsen ovennevnte som svar på grunngitt spørsmål fra stortingsrepresentant Jørund Rytman.

 

Stortingsrepresentanten viste til at norsk turistnæring ikke holder ikke tritt med den internasjonale konkurransen og ramler nedover på listen til Verdens turistorganisasjon.


Selv om finansministeren innrømmer at Norge har et høyt kostnadsnivå og at skatte- og avgiftsnivået er høyt, norsk turistnæring rammes av den høye kronekursen, og at dette samlet bidrar til at Norge i utgangspunktet er et dyrt land å feriere i. Vil hun ikke være med på noen skatte- og avgiftsreduksjon av hensyn til reiselivet.

 
– Med et høyt kostnadsnivå vil det neppe være mulig, eller ønskelig, for Norge å prøve å konkurrere om turister ut fra forbrukerpriser på for eksempel mat eller alkohol. Alkoholavgiftene er en viktig del av norsk alkoholpolitikk, og avgiftsnivået er satt ut fra andre hensyn enn turisme. Jeg er enig i at det er viktig at turistnæringen utvikles videre, men skatte- og avgiftssystemet bør utformes ut fra andre hensyn enn å bidra til økt turisme. Skatte- og avgiftssystemet bør legge til rette for samfunnsøkonomisk god ressursutnyttelse og ikke utformes ut fra hensyn til enkeltnæringer, uttaler finansministeren.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *