Avinor ønsker høyere billettpriser

By on August 27, 2008 0 9 Views

I et brev til Samferdselsdepartementet ber Avinor om å få øke flere avgifter for å få dekket inn en dyrere drift. Selskapet som driver de fleste flyplassene i Norge ønsker blant annet:

  • Øke sikkerhetsavgiften fra 55 kroner per passasjer til 60 kroner i 2009 (økning på ni prosent)
  • Øke passasjeravgiften innenlands og utenlands med over ti prosent til henholdsvis 39 og 64 kroner per passasjer.
  • Øke startavgiften for fly både innenlands og utenlands med tre prosent til 98 kroner.

Til sammen skal dette gi økte avgiftsinntekter neste år på 6,3 prosent mer enn i år. Avinor forklarer noe av økningen i avgiftene med at de har tatt på seg jobben med å ta seg av reisende som trenger assistanse, noe flyselskapene tidligere har gjort, skriver NRK.no

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *