Svakt kvartalresultat for Hurtigruten

By on August 26, 2008 0 10 Views

Driften i andre kvartal ga et overskudd før skattekostnad på 26 millioner kroner, mot et overskudd på 102 millioner kroner i andre. Resultat i andre kvartal og første halvår preges av høyere bunkers- og finanskostnader, men også flere passasjerer, høyere snittpriser og høyere ombordsalg i forretningsområdet Hurtigruten.

 

Selskapet har startet en prosess for å vurdere mulighetene for å selge Kollektivvirksomheten, ett hurtigruteskip fra 1990- generasjonen og øvrig virksomhet som ikke regnes som kjerneaktiviteter. Formålet er å redusere gjeldsbelastningen. Men dagens marked er vanskelig med tanke på salg av virksomhet og den videre salgsprosessen vil være tidkrevende.

 

Styret vurderer at det vil ta tid å gjøre de endringer i Hurtigruten som er nødvendig for å oppnå tilfredsstillende lønnsomhet. Selskapet gjennomfører et omfattende program for å redusere gjelden, øke inntektene og redusere kostnadene. Styret er imidlertid av den oppfatning at det er påkrevd med en rask avklaring i forhold til Staten vedrørende selskapets rammevilkår.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *