Avinor ber om endrede betingelser

By on August 21, 2008 0 5 Views

I fjor gikk selskapet med rekordoverskudd. Styreleder Inge K. Hansen i Avinor understreket imidlertid at selv om selskapet i 2007 fikk et rekordresultat og har et solid økonomisk fundament, vil selskapet stå overfor store økonomiske utfordringer de nærmeste årene på grunn av høye investeringer. Selskapet planlegger å investere omkring 14 milliarder kroner fram mot 2012. I lys av dette ber styrelederen Regjeringen la være å ta utbytte fra Avinor. Han ber også Regjeringen om vurdere gjeninnføring av ordningen med offentlig kjøp av tjenester på ulønnsomme lufthavner.

Konsernsjef Sverre Quale i Avinor redegjorde under pressekonferansen for de resultatene selskapet har oppnådd de siste årene. Han viste blant annet til en rekordgod utvikling innen flysikkerhet  – Det har aldri vært så trygt å fly som nå, påpeker Quale.

Videre peker Quale han på det betydelige arbeidet som er gjennomført i samarbeid med flyselskapene for å legge til rette for en bærekraftig luftfart.  Det blir arbeidet med over 50 konkrete tiltak som skal sørge for å redusere klimautslippene fra luftfarten.

Sverre Quale kunne også bekrefte at det er fokus i selskapet på rekrutteringen av flygeledere og at ressurssituasjonen er på vei til å stabilisere seg.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *