Åpnet for lønnskutt

By on August 11, 2008 0 5 Views

– Opsjonsprogrammet for ansatte er en frivillig ordning der man går ned 5-10 prosent i lønn mot at man får aksjeopsjoner i stedet, sier informasjonssjef Anne Grete Ellingsen i Norwegian til DN.no. Hun vet ennå ikke hvordan forslaget vil bli mottatt blant de ansatte.

Et opsjonsprogram gir ansatte en opsjon på å kjøpe aksjer, som de på et satt tidspunkt i fremtiden får innløse til en bestemt pris. Dersom aksjen har steget, vil de ansatte kunne selge aksjene med gevinst. I prinsippet vil altså ansatte som går inn på opsjonsprogrammet tjene på at det går bra for Norwegian og aksjekursen stiger. I tillegg til opsjonsprogrammet vedtok generalforsamlingen styrets forslag om en en kapitalforhøyelse på 400 millioner kroner fra aksjonærene, skriver DN.no

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *