Opsjoner for lønnsreduksjon

By on August 5, 2008 0 16 Views

På dagens ekstraordinære generalforsamling, skal sparetiltaket presenteres. De konkrete betingelsene i tilbudet til de ansatte er ikke kjent, men ifølge E24 skal opsjonene tilbys ansatte som sier seg villig til å gå ned mellom fem og ti prosent i lønn.  De som sier seg villig til å kutte i lønnen vil da få tilbud om å kjøpe Norwegian-aksjer i fremtiden til en på forhånd avtalt kurs. Hva denne kursen blir, er så langt ikke kjent, skriver dn.no.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *