Stena Line reduserer utslippene gjennom eco-driving

By on August 4, 2008 0 12 Views

Eco-driving innebærer å senke hastigheten på grunnere vann, og å øke hastighet på dypere vann. På denne måten reduseres drivstoffkostnadene og utslippene. Stena Line har redusert drivstoffkostnadene med fem prosent.

Andre måter å redusere utslippene er å bruke ny teknikk, bytte til mer effektive propeller eller omkonstruere skipene, men dette medfører helt andre kostnader og er ikke like effektivt som eco-driving.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *