Nordmenn reiser på flere feriereiser

By on July 3, 2008 0 24 Views

Antallet feriereiser innenlands økte mest, med hele 26 prosent, fra 2,9 millioner til 3,6 millioner. Antallet feriereiser utenlands økte med 17 prosent, mens antall yrkesreiser var nesten uendret.

På 45 prosent av overnattingsturene var personbil hovedtransportmiddelet. På innenlandsreisene var andelen bilbruk på 55 prosent. På utenlandsturene og på yrkesturene er derimot fly det dominerende transportmiddelet, brukt på 60 prosent av turene. Det er første gang hovedtransportmiddel er kartlagt i reiseundersøkelsen, og det er derfor ikke mulig å sammenligne med tidligere kvartaler.

Hotell ble brukt som overnattingsmåte på 41 prosent av turene. Dette gjaldt særlig på utenlandsreiser og på yrkesturer. På innenlandsreiser og på feriereiser hadde derimot privat overnatting størst andel med henholdsvis 40 og 43 prosent av turene, her inngår også bruk av egen hytte.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *