Svikt fra ferierende på norske hoteller

By on June 30, 2008 0 5 Views

Verst er nedgangen i Aust-Agder og Buskerud, med en nedgang på henholdsvis 20 og 18 prosent.
Hittil i år har norske hoteller mistet om lag 80 000 feriegjestedøgn, skriver Dagens Næringsliv.
Det er imidlertid store forskjeller fylkene mellom. I Oslo er økningen hittil i år på 70 000 gjestedøgn, og fylkene på Vestlandet, i Trøndelag og i Nord-Norge kan også vise til en liten økning hittil i år.
Regionen som har tapt mest terreng hittil i år, er innlandsfylkene på Østlandet.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *