Turistene svikter hotell-Norge

By on June 23, 2008 0 9 Views

Med en overnattingsvekst på 3,4 prosent i årets første syv måneder kan hotellbransjen konstatere at fjorårets rekord på om lag 17 millioner overnattinger trolig står for fall.
I likhet med de to foregående årene er det ifølge overnattingsstatistikken fra SSB innenfor den yrkesrelaterte overnattingen at vi finner den største veksten, med en økning på 12,6 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Men også hotellene som satser på kurs og konferanse har grunn til å glede seg over en vekst på 2,5 prosent fra samme periode i 2005. Overnattingsstatistikken fra SSB levner derfor liten tvil om at vi har å gjøre med en høykonjunktur i norsk næringsliv.
Men alt er ikke bare fryd og gammen i hotell-Norge. Overnattingsbedriftene som satser på ferie- og fritidssegmentet får stadig færre gjester å slåss om. Etter toppåret i 2004 har antallet ferieovernattinger falt med 3,1 prosent.
Og det er nordmenn som svikter hotellene.
– Nedgangen skyldes en kombinasjon av lavprisflyselskapenes store utbud av ruter til utlandet og den sterke norske valutaen som stimulerer nordmenn til å reise ut av landet, analyserer fagsjef Bjørn Ketilsson i NHO Reiseliv.
Han legger til at den utenlandske turiststrømmen til landet er forholdsvis stabil.

Best i nord
Med unntak av Oslo, Vestfold og Finnmark har samtlige fylker nedgang i ferie- og fritidsbesøkende. Det er i de såkalte fjellfylkene, Aust-Agder, Buskerud, Telemark, Oppland og Hedmark at vi har den største svikten hittil i år.
Ser vi på de samlede overnattingstallene, er det Vestlandet som peker seg ut i positiv forstand. Vest-Agder, Rogaland, Sogn og Fjordane, samt Møre og Romsdal er fylker med stor vekst fra 2005.
Ifølge Ketilsson nyter disse fylkene godt av sine fjorder.
– Vestlandet fosser fram, mye på grunn av en voksende etterspørsel etter fjordene som blant annet ble tatt med på Unescos liste over verneverdige natur- og kulturområder i fjor. Det har vært en viktig bidragsyter i markedsføringen utenlands, sier han.
Dette er også fylker hvor mye av næringslivet er knyttet til olje og gass, samt tradisjonell industri. Gode tider innen disse næringsgruppene gir ringvirkninger for overnattingsbedriftene.
For å finne fylket med størst vekst må vi imidlertid helt nord i landet. En samlet overnattingsvekst i Finnmark på 13,3 prosent i årets første syv måneder smaker fugl. Den største prosentuelle økningen ligger innenfor kurs- og konferansesegmentet, med en oppgang på nesten 30 prosent. En økning på drøyt 17 prosent innenfor yrkesovernattinger sier også sitt om at det blomstrer og gror innenfor næringslivet i vårt nordligste fylke.
I den motsatte enden av skalaen finner vi Telemark, med en overnattingsvikt på 6,1 prosent.

Tyskerne svikter Norge
Mens tilstrømmingen fra utlandet holder seg relativt stabil, totalt sett, er det til dels store justeringer landene imellom. Det mest oppsiktsvekkende er at det største utenlandsmarkedet, Tyskland, fikk den største nedgangen. Hele 10,6 prosent færre rom var belagt av tyskere i årets første syv måneder sammenlignet med samme periode i fjor.
Svært mange tyskere lot seg i fjor friste til å ta en tur med Color Lines nye superferge, Color Fantasy i fjor, noe som også ga seg utslag på fastlandet i form av en kraftig overnattingsvekst.
Nå er tydeligvis Color Fantasy-effekten er borte,
Men det er ikke bare Tyskland som svikter. Det er en overdrivelse å si at antallet danske overnattinger er i fritt fall, men siden 2004 er det blitt 11,5 prosent færre danske romdøgn i Norge.

Sterk krone skremmer
Ifølge Ketilsson har den norske valutasituasjonen også spilt inn på turisttilgangen til Norge.
– I land som kjenner vår valuta godt, er det stort sett nedgang over hele linjen i år. Dette gjelder blant annet turiststrømmen fra de skandinaviske landene, samt Tyskland og Nederland, påpeker han.
Ifølge Ketilsson har land som Spania, Italia og flere østeuropeiske land liten kjennskap til vår sterke valuta, noe som har ført til en overnattingsvekst fra disse markedene.
At den største veksten kom i det polske markedet kan imidlertid ikke bare relateres til manglende kunnskap om norsk valuta. Selv om det fortsatt er snakk om relativt beskjedne overnattingsvolum, har antallet polske overnattinger mer enn doblet seg fra i fjor, mye takket være en rekke nye flyruter og en betydelig arbeidsinnvandring.
Også i det britiske markedet har det vært en markant framgang, med en vekst på 11 prosent hittil i år.
Det er verdt å legge merke til den økende andelen asiatiske besøkende i Norge. Riktignok var antallet japanske overnattinger uforandret fra i fjor, men fra Kina kommer det stadig flere besøkende. En vekst på 27 prosent lar seg høre, selv om det foreløpig er snakk om relativt beskjedne volum.

 

(En del data fra overnattingsstatistikken er gjengitt i den trykte utgaven av Travel News – nummer 10/06.)

Eksotiske opplevelser trekker
Mens mange fylker sliter med synkende overnattingstall, kan reiselivsbransjen i Finnmark slå seg på brystet som det fylket med sterkest overnattingsvekst. Reiselivssjef Jens-Harald Jenssen i Finnmark Reiseliv er selvsagt strålende fornøyd.
– Det er en god stemning i næringslivet, mye takket være Snøhvit-utbyggingen. Men også innenfor kurs og konferanse ser det lyst ut om dagen, ettersom mange etterspør eksotiske opplevelser i kombinasjon med et faglig program. Dessuten oppdager stadig flere at det tar kun to timer å fly fra Oslo til Alta. Finnmark er jo faktisk tidsmessig nærmere Oslo enn Oppland, reklamerer Jenssen entusiastisk.
Mens andre regioner sliter med å få til et samarbeid på tvers av bedrifter og organisasjoner, har Finnmark klart å samle reiselivsnæringen.
– Vi går i samlet flokk, for å si det slik. Dermed bruker vi ressursene på en riktig måte, i stedet for at hver enkelt må jobbe alene, sier han

Et kanonår i Alta
En hotellbedrift som har vokst kraftig de siste årene, er Rica hotell Alta. Ifølge hotelldirektør Kari Flesvik har ikke 2006 vært noe unntak.
– Dette blir et kanonår, med en vekst i antall gjester på 11 prosent sammenlignet med i fjor. Det er spesielt innenfor kurs og konferanse at vi har den største økningen, mye på grunn av at Finnmark generelt – og Alta spesielt – har så uendelig mye å by på. Etter min mening selger ikke et hotell seg selv. Det må være noe mer, og vi er i så måte privilegert, sier hun.
For å ta unna den voksende etterspørselen setter hotellet nå i gang med en storstilt utbygging.
– Vi skal bygge 86 nye rom, slik av vi totalt får en romkapasitet på 241. Dermed blir vi det nest største hotellet i Nord-Norge, sier Flesvik stolt.
I tillegg skal det bygges opp en konferansehall med plass til 650 personer, samt et nytt badeland i tilknytning til hotellet.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *