Selger hotell

By on June 23, 2008 0 9 Views

Det er Vital Forsikring som kjøper hotellet.
Rica vil imidlertid fortsatt stå for driften av hotellet som i dag.
For hotellkjeden blir det i forbindelse med salget en regnskapsmessig gevinst på om lag 17 millioner kroner.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *