Rekordsatsing i nord

By on June 23, 2008 0 9 Views

De opp mot 50 millioner kronene skal markedsføre landsdelens spesialiteter, som ishavsfiske, hundekjøring og spekkhoggersafari. Med vær og uvær, barske levevilkår og en åpen og gjestfri befolkning som bakteppe, skal landsdelen markedsføres mot reisevante turister i Europa.

Helhetlig markedsføring
Kampanjen startet nylig og skal gå over tre år. Den retter seg mot de stadig større segmentene av et reisevant publikum som ønsker opplevelser for viderekomne. Satsingen skal påvirke markedet gjennom et helt knippe av ulike markedsførings- og PR-elementer i Skandinavia, Tyskland og Storbritannia.
– Vi må tenke markedstilpasning, og da er det nødvendig å bryte gamle mønstre. Mange ønsker å reise med Hurtigruten, men gjerne på kortere, fleksible og rimelige turer kombinert med organiserte opplevelser i land, sier konserndirektør i Hurtigruten, Leif Øverland, som har tatt initiativet til kampanjen.
– Dette er enkelt i dag, med gode og rimelige flyforbindelser. Landsdelen kan tilby et vell av opplevelser, mange av dem vel så spennende i vinterhalvåret som om sommeren, som fiske, nordlys, vær og samekultur. Produktene holder mål, og markedspotensialet er stort. Vår utfordring er å koble bevisste turister med relevante produkter. Det skal vi gjøre på en enkel og lettfattelig måte, fortsetter Øverland.
Fire nøye utvalgte turpakker benyttes i kampanjens første del. Det er spekkhoggersafari i Lofoten, fisketur i Vesterålen, hundekjøring i Tromsø og havfiske i Nordishavet. Men det er sannsynlig at en så stor kampanje også vil få positiv effekt for mange andre steder og aktører.
– Vi har stor tro på at en langsiktig satsing i Nord-Norge vil trekke flere turister til Norge og gi ringvirkninger og dermed skape flere helårlige arbeidsplasser, sier fungerende sjef i Innovasjon Norges reiselivsseksjon, Per Arne Tuftin.
Han påpeker at den vintersatsingen Finnmark har gjort de siste årene har suksess og kan tjene som et godt eksempel.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *