Pengeinnkrever satser ut i verden

By on June 23, 2008 0 5 Views

Det foreløpig siste tilskuddet er åpningen av et kontor i Paris. Fra før har selskapet opprettet avdelinger i Frankfurt og London. Administrerende direktør Martin Jørgensen i Net Trans Services legger vekt på lokal tilstedeværelse i de ulike markedene når han begrunner etableringen.
– Vi ser det som mer fornuftig å være til stede i de største markedene i stedet for å bygge opp en stor salgsorganisasjon her hjemme, sier han.
– Er det ikke mer effektivt å gjøre globale avtaler i stedet for å forhandle på nasjonalt nivå?
– Ettersom flere av de største reisebyråkjedene har franchisemedlemmer, er det ikke mulig å gjøre forpliktende avtaler av et slikt omfang. Vi må derfor jobbe i lokalmarkedet selv for å inngå disse, forklarer Jørgensen som har blinket ut Spania som sin neste etablering.
I Norden er det byråkjedene American Express Business Travel og HRG Nordic som er de største kundene.

Omsider i pluss
Selskapet, som er eid av venturefondene Venturos Technology og Start-fondet, har slitt med store millionunderskudd siden etableringen i 2001. Fjoråret endte også i minus, men med en resultatforbedring fra 2004 på nærmere fire millioner kroner er det mye som tyder på at det går rette veien.
Ifølge Jørgensen er tapsrekken nå et tilbakelagt kapittel.
– Inneværende år blir betraktelig bedre, uten at jeg kan komme med konkret tall, sier han.
Jørgensen erkjenner at selskapet opererer innenfor et smalt og nisjebasert segment. For å få flere ben å stå på ser Net Trans-ledelsen utover reiselivsbransjen.
– Det er en rekke bransjer som bruker kommisjoner i sin forretningsdrift. Vi jobber derfor med å utvikle nye konsepter tilpasset disse, sier han.

Nøkkeltall Net Trans Services for 2005
(2004-tall i parantes)

Driftsinntekter 14 299 (10 103)
Resultat før skatt -698 (-4585)
(Tall i tusen)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *