Norlandia justerer kursen

By on June 23, 2008 0 10 Views

Nylig overtok Norlandia-kjeden leiekontraktene til tre hoteller i København fra den franske kjeden Accor. De tre hotellene Richmond, Mercur og Star har til sammen 370 rom. Nå skal de pusses opp for et tosifret millionbeløp.
– Vi har sett at København utvikler seg sterkt, og vi vil være med på veksten. Generelt tror vi at hotellmarkedet i Skandinavia vil være bra de neste årene og posisjonerer oss for dette, sier administrerende direktør Roar Ingdal i Norlandia-kjeden om bakgrunnen for satsingen.

Følger bedriftskundene
Historisk har Norlandia vært sterke på ferie- og fritidsmarkedet i Norge og Sverige. Slike hoteller ligger ikke alltid sentralt. Men hotellene i Købehavn har gangavstand til jernbanestasjonen og Tivoli. Kjøpet signaliserer en økt satsing på forretningsmarkedet, hvor sentral plassering er vesentlig.
– Vi ser at mange bedrifter også har virksomhet i Sverige og Danmark. Norlandia er godt etablert i Oslo, og nå tar vi København, sier Ingdal.
Fortsatt er ferietrafikken vesentlig for Norlandia.
– Det blir for snevert å tenke enten-eller. Jeg tror det er mulig å bygge hotellkonsepter som appellerer til både forretningsfolk og privatreisende, sier han.

Konkurrentenes erfaringer
Choice-kjeden har 17 hoteller i Danmark, og ti av dem ligger i København. Dette gir Choice en andel på om lag 20 prosent av rommene i København-markedet, ifølge administrerende direktør Torgeir Silseth.
– Satsingen har vært vår mest dyrekjøpte erfaring. Den har kostet oss flere 100 millioner kroner og masse tid. Men nå er vi på rett vei, forsikrer han.
Silseth påpeker at nordmenn er en viktig kundegruppe i den særdeles internasjonale byen, men langt fra nok som kundegrunnlag. Derfor er det viktig å være del av en internasjonal kjede som genererer trafikk.
Rica-kjeden har lenge ønsket seg et hotell i København. Ambisjonene kan nå bli mer enn luftige planer.
– Vi diskuterer konkret med investorer som vil bygge nytt, sier administrerende direktør Ole-Jacob Wold.
Rica-sjefen sier belegget i København er bra, men også at prisene fortsatt er lave. Derfor er markedet tøft.
– Det begynner å bedre seg nå, mener Torgeir Silseth

Strategisk omlegging
Norlandia-ledelsen har merket seg at det skapes stor vekst der Norwegian og andre lavprisselskaper starter ruter. Det åpner også for hotellekspansjon.
– Det kan godt hende at vi satser utenfor Skandinavia. For eksempel reiser det et betydelig antall nordmenn til Spania, poengterer Ingdal uten å love et Norlandia-hotell for eksempel i Malaga.
Han understreker at målet på kort sikt er å innlemme Købehavn-hotellene i kjeden på en lønnsom måte.
– Men dukker det opp muligheter, kan ikke vi stå igjen på perrongen, sier han.
På ønskelisten hans står det hoteller sentralt i Trondheim, Bergen, Stavanger, Tromsø og Bodø. Dessuten skulle han gjerne hatt på plass Stockholm og Göteborg.
– Det bør være mulig å vokse med fem hoteller i året. Men vi vil bruke god tid på analyser før beslutningene tas. Norlandia har lært av historien og skal ikke vokse for enhver pris, forsikrer han.

Slutt på røde tall
Norlandia-konsernet er sammensatt og oppgir ikke tall for hotelldriften isolert. Dessuten eier kjeden selv 80 prosent av hotellene og kan velge om overskuddet skal komme i drifts- eller eiendomsselskapene.
– Men jeg kan si at vi vil få en resultatforbedring i år på 15 millioner kroner kun på den norske hotelldriften. Og konsernet som helhet gikk pluss i fjor, sier Ingdal.
Han hevder også at de tre København-hotellene vil få positivt driftsresultat allerede første år, til tross for at Accor tydeligvis ikke var fornøyd med inntjeningen.
– Vi har fått en fornuftig 15 års leieavtale med gårdeieren, forklarer han.
Ingdal legger til at Norlandia-kjeden gjennom de siste årene har fått en svært effektiv drift. Derfor betyr ikke geografi så mye for framtidig ekspansjon. Han hevder at bare innkjøpsavtaler og rapporteringssystemene gir store synergieffekter.
Når Norlandia nå kommer på plass i Danmark, regner Ingdal med at det blir lettere å markedsføre de norske og svenske hotellene i det danske markedet, siden merkenavnet blir bedre kjent.

 

FAKTA: NORLANDIAS SATSING
* Kjeden har overtatt tre hoteller i København fra den franske Accor-kjeden.
* Kjeden, som ble etablert i 1995 av brødrene Kristian og Roger Adolfsen, driver 30 hoteller i Norge, åtte i Sverige og altså nå tre i Danmark.
* Målet framover er ekspansjon både i og utenfor Skandinavia og å styrke tilbudet til forretningsreisende.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *