Nærmest uendret for Rica

By on June 23, 2008 0 11 Views

Ricas tredjekvartalsresultat før skatt ble på 56 millioner kroner mot 54 millioner i tilsvarende periode i 2005. Per 30.09.06 var resultat før skatt 71 millioner mot 55 millioner på samme tidspunkt i fjor.
Hotellbelegget ved utgangen av september ble på 66 prosent mot 63 prosent i 2005.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *