Mer positive til Innovasjon Norge

By on June 23, 2008 0 16 Views

– Det er et mye bedre samarbeid nå. IN er blitt flinkere til å lytte til næringen. Jeg føler at vi er kommet inn i et mer positivt spor, men dialogen må fortsette, sier kommunikasjonsdirektør Hilde Charlotte Solheim i NHO Reiseliv.
Hun får uforbeholden støtte av Ole-Jacob Wold, administrerende direktør i Rica-kjeden og styreleder i Forum for reiseliv:
– Det er etter hvert kommet mange gode fagpersoner i IN. Og det er blitt et svært mye bedre samarbeidsklima nå.

Mange kokker involvert
Mye av misnøyen med IN i bransjen var knyttet til Sandra Hovland som gikk av som reiselivsdirektør tidligere i år. Nå leter man etter en ny person og håper denne skal være på plass rundt årsskiftet.
Samtidig skal Nærings- og handelsdepartementet (NHD) rekruttere en prosjektleder for reiseliv. Denne skal jobbe med regjeringens strategi for reiselivet, som er utpekt som ett av fem satsningsområder i Soria Moria-erklæringen. NHD-prosjektlederen skal koordinere flere departementer, kommuner og store aktører i næringen, som Forum for reiseliv, NHO Reiseliv og IN. Sistnevnte har for øvrig utarbeidet sin egen merkevarestrategi for turistlandet Norge.

Lavpris, kurs og laks
I september la IN fram en plan for markedsføringen av Norge i 2007, som knytter an til merkevarestrategien. Målet er å få en million flere utenlandske turister innen 2010. Det ble lagt spesiell vekt på tre områder: Kortferier, temareiser og kurs/konferanser.
– Vi ønsker oss de rike, snille og flinke turistene, kommenterer fungerende direktør for reiseliv i IN, Per-Arne Tuftin.
Kortferier er et sterkt voksende segment internasjonalt. Lavprisflyselskapene er motoren for slike ferier. Videre bør Norge ha et spesielt fortrinn innen temareiser som vandring, sykling, gårdsferie og laksefiske. Utfordringen er å skape opplevelser i møtet med natur og kultur.
– Flere undersøkelser viser at det vil være et økende behov for fornying i reiselivsnæringen de nærmeste årene. Grunnen er at markedet endrer seg, samtidig som det skjer mindre nyskaping i reiselivet enn andre tjenesteytende næringer, sier Tuftin.
IN ønsker seg også en større andel av markedet for kurs og konferanser, et marked hvor det er mye penger. I tillegg vil IN øke antallet besøkende på nettportalen visitnorway.com fra fjorårets fire millioner til ti millioner i løpet av 2007.

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *