Kjøper hotell i Hammerfest

By on June 23, 2008 0 11 Views

Hammerfesthotellene AS, som er dagens eier, skal fortsatt drive virksomheten.
Hotellene har til sammen om lag femti årsverk fordelt på ca 80 ansatte.
Ifølge administrerende direktør Hans Josefsen har partene vært i dialog siden i høst, da styret besluttet å vurdere salg.
At hotellene går godt økonomisk var også et argument som førte til at eierne solgte.
– Vi regner med et resultat på rundt tre millioner kroner for inneværende år, sier Josefsen til Finnmark Dagblad.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *