Fra all-inclusive til more-inclusive

By on June 23, 2008 0 8 Views

Reisekonsernet Kuoni feiret sine 100 år i år med en stor trendstudie av folks reising: Hvor vi reiser, hvordan vi reiser, hvorfor vi reiser – og ikke minst hvordan vi kommer til å oppføre oss i framtiden. Rapporten tar for seg globale trender, men har et særlig fokus på Europa.

Store turistgettoer
En av konklusjonene er at reisene i framtiden vil gå til gigantiske ferieanlegg som vi bare har sett starten på i dag. På slike “Hyper Holiday Hubs” vil gjestene finne alt de kan ønske seg – sol, aktiviteter, restauranter, forretninger, velværetilbud, medisinsk behandling, sykehus og til og med flyplass.
– I tillegg til vanlig ferie vil folk ønske å fikse alt de ikke har tid til i en travel hverdag. Trenden at folk steller tennene når de er i Thailand er ett eksempel på dette fenomenet, sier salgsansvarlig Erik Haug i Apollo, som eies av Kuoni.
Disse gigantanleggene regner Kuoni med at i første rekke vil bygges ved Middelhavet, i Forente Arabiske Emirater, Qatar, Kina og Brasil

Hotel Mama
Marketingsjef Barbro Mosseng i Kuoni Norge framholder at man samtidig ser en mottrend. Framover vil mennesker reise mye mer, både i jobb og på fritiden. Disse moderne nomadene bruker ofte mer tid sammen med fremmede enn egen familie og drømmer ikke lenger om eksotiske reisemål. De søker i stedet nærhet og en følelse av å bli tatt vare på.
– Dette er hyggelig for oss i Apollo, siden vi satser mye på mindre hoteller med familiepreg, sier Mosseng.
Framover vil også markedet for reiser spesielt tilrettelagt for enslige vokse. En grunn til at folk bruker nettet som flørtekanal er at det er dårlig med alternative møteplasser – i hvert fall for eldre. Apollo arrangerer allerede i dag såkalte singel-turer, men slike opplegg kan bli langt mer avanserte i framtiden. Man kan for eksempel tenke seg at alle deltakerne får bilde og beskrivelse av de andre før turen starter.
Eldremarkedet er i vekst, og i 2020 vil en tur til Middelhavet fortone seg nærmest som en kort reise innenlands i dag. Gjestenes økte alder vil føre til at omsorg, pleie og legetilbud på reisemålene blir viktigere.
Selv om reisemarkedet vil vokse også i Europa, er det særlig i Asia det vil ta av mot 2020. Og asiatene vil også til Roma, Spania og Dubai. Konsekvensen for charterarrangørene er at det blir hardere kamp om gode hoteller og økende prispress.

Teknologien endrer mye
I sommer kunne charterreisende for første gang sjekke inn selv på automater på Gardermoen. Automatiseringen vil fortsette i takt med folks teknologikunnskaper.
Det er en økende trend nå at folk bestiller leiebil samtidig med reisen, for eksempel til Grand Canaria. Neste skritt er at de får en videreutviklet, bærbar GPS ved ankomst. Da får de automatisk kjøreveiledning til hotellet og praktisk informasjon om reisemålet og attraksjoner de passerer. På utflukter kan man tenke seg at de får informasjon på mobilen i stedet fra guider, eventuelt fra et telefonsenter i Skandinavia. Eller kanskje reisechat under utflukter?
– Jeg er ikke sikker på om vi vil ha reiseledere på utflukter om ti år, sier Haug.
Det som allerede er klart, er at vanlig sol- og badeferie er langt mindre attraktivt, noe man blant annet ser på alle kombinasjonsferiene som er vokst fram. Folk vil ha større frihet, men gjerne i enkle pakker. Dermed vil man ventelig se kombinasjoner av hotell og sykehus, kursvirksomhet, museer og annet. Eller cruiseskip med større mulighet for å kombinere turen med effektive, virtuelle arbeidsdager.
Uberørt natur blir stadig mer sjeldent og de økologiske argumentene viktigere. Reisemål og turoperatører vil møte sterkere forbrukerkrav.
– Vi noterer oss at for eksempel Rimini har fått et oppsving etter at de ryddet opp i en del forurensing og oppgraderte noe slitte produkter. Nå er stedet på en helt annen måte tilpasset dagens økologiske krav, sier Mosseng.

Fakta: Noen trender mot 2020
– Store turistmaskiner med like bredt tilbud som hjemme, inkludert sykehus og flyplass.
– Men også enkle bosteder hvor man får en familiefølelse.
– Sterk vekst i reiser for enslige, også turer der målet er å treffe en partner.
– Flere turer tilpasset eldre menneskers behov.
– Teknologien vil radikalt endre hvordan man organiserer turer.
– Strengere krav til økologisk bevissthet.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *