De store blir større

By on June 23, 2008 0 14 Views

Lønnsomheten for norske hoteller var bedre i 2005 enn året før. Og basert på tall for første halvår i år ser fremgangen ut til å fortsette. Det er først og fremst overnattinger fra bedriftsmarkedet som drar tallene opp.
Dermed får byhotellene relativt sett stadig større betydning. Mens byhotellene i 1995 hadde 43 prosent av gjestedøgnene, stod de i 2005 for 54 prosent.
– Dette nyter selvfølgelig de store kjedene godt av, sier Anders Vatne i Horwath Consulting.

Sterk kjededominans
– Det er ganske unikt at de fire største kjedene i Norge, inklusiv Ricas parterhoteller, står for hele 50,9 prosent av omsetningen. De kontrollerer 41,5 prosent av tilbudet målt i antall rom, kommenterer Vatne.
Horwath Consulting utgir i år for tiende år på rad rapporten “Norsk Hotellnæring”, som bygger på en undersøkelse blant landets hotelldirektører og omfatter 115 hoteller med til sammen 17 000 hotellrom. Utvalget er ikke fullt ut representativt for norsk hotellnæring, men viser klare trender. Ikke minst sammenligninger med tidligere år bør ha stor utsagnskraft.
Inklusiv Rica Partner-hotellene er Rica den største kjeden i Norge med 67 hoteller og 8599 rom. Holdes partnerhotellene utenfor, er Choice den største kjeden med 68 hoteller og 8463 rom.
De ti største hotellkjedene har nå til sammen 24 prosent av hotellene, 57 prosent av rommene og 70 prosent av omsetningen. Disse ti økte belegget med fem prosentpoeng i 2005, mot to prosentpoeng i gjennomsnitt for alle hotellene.

Bedre lønnsomhet
Effektiviteten ved norske hoteller, målt i antall solgte romdøgn per ansatt, har økt med 67 prosent siden 1997. Noen vil hevde at det nå ikke er mulig å forbedre effektiviteten ytterligere uten at det går på bekostning av servicen.
Rapporten vitner ellers klart om de gode tidene i hotellbransjen. Gjennomsnittlig driftsresultat før leie og finans endte på 32,7 prosent, noe som er 1,5 prosentpoeng mer enn året før. Bedringen skyldes primært at belegget økte med 4,4 prosentpoeng til 65,1 prosent, og at driftskostnadene gikk ned. Gjennomsnittlig oppnådd rompris var omtrent den samme som året før.
– Kjedene burde klare å få opp prisen i dagens marked, mener Anders Vatne
Takket være økt salg og bedre effektivitet ble også bunnlinjen bedre. Resultat før skatt økte fra én til 5,5 prosent. Og mens halvparten av hotellene gikk med underskudd i 2004, ble denne andelen redusert til om lag 30 prosent i fjor.
Ellers synker fortsatt den utenlandske andelen av antall overnattinger. I 1999 var den 32 prosent, men i 2005 falt den til under 28 prosent for første gang på svært mange år.
Av alle utenlandske overnattinger på norske hoteller er det fire land – Tyskland, Danmark, Sverige og Storbritannia – som står for over halvparten av volumet, nemlig 54 prosent. De fire største landene hadde i 1999 en andel av alle utenlandske overnattinger på 57 prosent.
Det er særlig utenlandske turister som svikter de norske hotellene.
– I en undersøkelse som ble gjennomført av Transportøkonomisk institutt i 2005 på oppdrag fra Innovasjon Norge svarte hele 97 prosent av utlendingene at de var godt eller svært godt fornøyd med ferieoppholdet i Norge. Vi har altså et godt produkt, men problemet er at så få kjenner det. Undersøkelser i utlandet viser at Norge er både ukjent og usynlig. Det er derfor et betydelig behov for større ressurser til markedsbearbeiding, framholder Horwath Consultings Per-Erik Winther.

 

(Det er gjengitt en del grafikk og tabeller fra Horwath-rapporten i den skriftlige utgaven av Travel News – nummer 11/06.)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *