ADM til besvær for reisebyråene

By on June 23, 2008 0 11 Views

ADM er et kravsdokument mot reisebyråene som utstedes av flyselskapene når reisens egentlige pris overgår summen på bestillingen. Beløpet blir automatisk trukket fra byråenes flyregnskap, selv uten at et eventuelt skyldspørsmål er avklart.
Nå mener flere aktører på byråsiden at enkelte flyselskaper misbruker ordningen.
– Feilaktige ADM-er har dessverre økt i omfang. Vi har derfor tatt dette opp med IATA og de største flyselskapene, sier reisebransjedirektør Rolf Forsdahl i HSH.
Han er imidlertid skuffet over IATAs engasjement i saken.
– Når flyselskapene skal pålegge reisebyråene noe, er IATA veldig på banen. Når byråene ønsker å ta opp en konkret problemstilling ovenfor flyselskapene, er ikke iveren den samme, sier han.

Forkastelig praksis
Ifølge reisebransjedirektøren har flere flyselskaper satt bort denne funksjonen til eksterne selskaper.
– Det sitter ansatte i lavkostland i Fjerne Østen og utsteder dokumentene. De har ikke lokal kunnskap, ei heller tilstrekkelig med kompetanse. Det kan nesten virke som om de er provisjonsavlønnet, hevder han.
Forsdahl mener videre at ordningen er forretningsmessig forkastelig.
– I andre bransjer ville det ikke blitt akseptert at forretningspartneren uten samtykke kan gå inn på kontoen og hente penger og overlate kundeargumentasjonen til utsalgsstedet. Ofte kan saksbehandlingen ta opptil et år, noe som påfører byråene betydelige ekstrakostnader, sier Forsdahl.
Nå tar han til orde for å gebyrlegge flyselskaper som usteder feilaktige ADM-er.
– Flyselskapene har i årevis vært opptatt av å påføre byråene ulike former for gebyrer. Jeg oppfordrer nå byråene til å gjøre det samme. Etter min oppfatning er et slikt grep ikke lovstridig, såfremt man har gitt flyselskapet et grundig varsel, sier Forsdahl som har fått signaler fra flere av medlemsbyråene om at dette vil bli gjort.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *