Finland legger ned Oslo-kontor

By on June 17, 2008 0 24 Views

– Det stemmer at vi stenger dagens kontor på nyåret. Det skyldes en sentral beslutning om å gå over til representasjonsbasert virksomhet i Norge, Sverige og USA i 2007. På turistmarkedet øker konkurransen hele tiden. Derfor er vi nødt til å effektivisere virksomheten slik at vi har tilstrekkelige midler til markedsføring, sier direktør Jaakko Lehtonen i Centralen for turistfrämjande, CTF.

Fra kontor til én person
Den nye Finland-markedsføreren heter Riitta Helgestad. Hun har de siste årene jobbet mye med møter, kongresser og events gjennom sitt firma Først og fremst. Helgestad er bosatt på Hamar, men må nok regne med en del reisevirksomhet framover.
Dagens leder av det finske turistkontoret i Norge, Erja Karkkonen, avviser at nedleggelsen skyldes dårlige resultater.
– Det har vært et svært godt første halvår. Antall norske turister til Finland har økt med 3,5 prosent, sier Karkkonen.
På årsbasis viser offisielle tall at nordmenn har om lag 200 000 overnattinger i Finland. Imidlertid tror Karkkonen at tallet i virkeligheten er dobbelt så stort, siden det er mange overnattinger som ikke blir registrert.
I 2005 måtte lederen for Finlands turistkontor i Norge registrere en nedgang i den norske turiststrømmen til Finland på om lag syv prosent. En grunn til det er framveksten av alle lavprisrutene direkte fra Norge til utlandet, noe som gjør at Finland har fått langt flere konkurrenter om de norske feriereisende.
For noen år siden gjennomførte CTF en tilsvarende endring i turistarbeidet i Belgia og Nederland. Og organisasjonens informasjonskontor på Södra Esplanaden i Helsingfors ble stengt tidligere i år.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *