Varmere, villere og våtere i Norge

By on June 12, 2008 0 17 Views

 – Det viktigste for reiselivsbedriftene blir å holde seg orientert om miljøforandringene slik at man kan stake ut riktig kurs i tide, sa professor Jørgen Randers på gårsdagens konferanse Morgendagens Reiseliv på Handelshøyskolen BI. Han påpekte at de store forandringene vil komme i distriktene, og at byferier dermed blir mer attraktive.

Varmere
Det er allerede to grader varmere nå enn for 15 år siden, og allerede med dagens temperaturer kommer tregrensen i Norge til å flytte seg 300 meter oppover. Der det er åpent og vakkert i dag, vil fortetningen gjør seg sterkt gjeldende og det vil bli flere skogbranner. Det vil dessuten bli mange flere insekter, bl.a. fordi insektene vil leve lengre når frostnettene kommer senere. Når det gjelder fiske, vil torsken som trives i kaldt vann ta seg nordover mot Russland mens “nye” fiskeslag flytte seg til Norskekysten.
Et varmere klima betyr mindre snø og økt smelting av isbreer, og det gir færre muligheter til å drive vandring på breene for turistene. Mindre snø gir mindre vann i elvene og rafting blir ikke lenger like spennende. Isbreer vil naturligvis også forsvinne på Nordpolen. Det gjør det lettere for cruiseskipene å komme frem – men det blir jo ikke så mye igjen å se på når både isbreer og isbjørner er borte, påpeker Randers. Naturligvis blir også skisesongene kortere og det blir vanskeligere å bruke snøkanoner fordi det rett og slett ikke er kaldt nok.

Villere
Klimaendringene vil også føre til mer vind, og dermed mer ekstermvær, og det er spesielt Vestlandet som blir utsatt for ekstremværet.

Våtere
Varmere klima fører til mer regn og dermed flere ras og oversvømmelser. Med mer regn gir mer vann i reservoarene til kraftverkene, men dette er en av få fordeler med klimaendringen, påpekte Randers. Havnivåene vil bli høyere, og mens Oslo og Trondheim fortsatt stiger etter siste istid og faktisk vil stige mer enn havnivået vil øke, så vil Bergen sentrum være veldig utsatt. Nye hotell i kystområder bør bygges høyere, fordi havnivået øker.

Randers avsluttet med å si at klimaet forandrer seg hvert år og selv om utslippene reduseres vil det ikke komme noe stagnasjon før om 70-100 år.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *