Størst inntekt = mest lojale?

By on June 12, 2008 0 7 Views

 Det mest overraskende resultatet er at familier med en inntekt som oversteg 100.000 USD var mest lojale mot reisemål de hadde vært godt fornøyd med. Hele 33 prosent av disse oppgav at de foretrekker å reise tilbake til favorittreisemål; en høyere andel enn for noen annen inntektsgruppe. Mens i underkant av 30 prosent av familiene med inntekter mellom USD 50.000 og 99.000 foretrekker å reise tilbake til favorittreisemålet. For familier med inntekter lavere enn USD 35.000 er det bare 20 prosent som reiser tilbake til samme sted.

Høyinntektsfamiliene svarer dessuten at de liker å utforske favoritt-reisemålet I stor utstrekningen med flere sightseeingturer og lignende.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *