SAS trekker leasingavtaler

By on June 12, 2008 0 11 Views

– Vi syenes det er unødvendig med en negativ publisitet om dette, og ser oss ikke tjent med å forlenge leieforholdet, sier Sture Stølen fra SAS til Klassekampen.

Stølen er investor relations-ansvarlig i SAS og understreker at SAS ikke får skattefordeler av leasingavtalen. Han sier videre at konsernet valgte Cayman Islands fordi det juridiske rammeverket gir bankene trygghet i finansieringen, samtidig som det administrative rammeverket også gir en trygghet for bankene.

Sigrid Jacobsen fra Nordic Tax Justice Network er fornøyd med SAS’ avgjørelse om å bryte kontrakten fra skatteparadiset:
– Det er flott at SAS tar dette ansvaret og setter et eksempel overfor andre selskaper. Men viktigst nå er det at regjeringen følger opp og forlanger at alle norske selskap hvor staten har eierandeler ikke benytter seg av skatteparadis, og gjør alle selskap og selskapsstrukturer offentlig tilgjengelig, sier hun til Klassekampen.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *