SAS krever erstatning

By on June 12, 2008 0 9 Views

 Etter at ulykkene, som følge av rust på understellet på Dash-fly, har SAS satt alle Dash Q400 og 8-fly ut av trafikk. Dette har ført til avlysninger og forsinkelser, og har kostet SAS nesten 200 millioner kroner. I følge di.se kommer SAS til å kreve erstatning av produsenten, Bombardier.

Flyene får ikke settes inn i regulær trafikk før de rustne delene i understellet er byttet ut og flyene sikkerhetsklarert. Mens flyene står på bakken, koster de SAS opp til 15 millioner kroner per dag.

SAS anser at de har fulgt vedlikeholdsinstruksjonene til punkt og prikke, og mener dermed at det er mangler i Bombardiers instrukser.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *