Offensiv Norgessjef

By on June 12, 2008 0 11 Views

Paul Verhagen ble nylig innsatt som ny toppsjef for Air France/KLM Norge. Vi i Travel News tok en prat med ham noen dager etter hans første arbeidsdag.

Hva tror du vil være de største utfordringene i din nye jobb?
Det vil være å videreutvikle Air France/KLMs suksess i Norge. Vi står veldig sterkt i markedet med 23 daglige avganger til 6 norske destinasjoner, og vi møter stadige utfordringer ved at markedet blir mer og mer konkurranseutsatt. Vi ønsker å bli sterkere, ikke bare ved å tilby flere avganger og til flere destinasjoner, men også ved å forbli foretrukket av våre norske kunder og samarbeidspartnere.

Hva tenker du om det norske markedet og hvem er Air France/KLMs naturlige konkurrenter?
Det norske markedet er veldig dynamisk, konkurransedyktig og har opplevd en stor vekst, og jeg tror denne veksten vil fortsette grunnet den sterke norske økonomien. Når det gjelder det norske forretningsreisemarkedet, så blir bedrifters internasjonale fokus stadig sterkere, og dette vil styrke behovet for internasjonal reisevirksomhet. Men også det norske ferie- og fritidsmarkedet er veldig interessant for flyselskap med verdensomspennende nettverk. Når det gjelder konkurrentene våre, er det alle større europeiske flyselskap med interkontinentale ruter, men også lavprisselskap til enkelte europeiske destinasjoner.

Vil Air France/KLMs konkurrere mot lavprisselskapene når det gjelder pris?
Jeg tror konkurransen med lavprisselskapene er veldig sunn og skaper en bedre og mer effektiv bransje. Flyselskap med forretningsmodeller som lavprisselskapenes skaper ytterligere krav, og markedet som helhet tjener på dette. Lavprisselskapene og spesielt Norwegians direkte konkurranse med oss er begrenset til et fåtall ruter, og er derfor blir sammenlikningsgrunnlaget i forhold til oss uvesentlig. Men på generell basis regjerer ofte den feilaktige slutningen om at lavprisselskaper er billigere enn de “ordinære” selskapene. Når en sammenlikner prisene, inkludert alle tilleggsavgiftene til lavprisselskapene, vil en som regel kunne se at prisforskjellen er minimal.

Hvilke utfordringer opplever dere fortsatt etter sammenslåingen av Air France/KLM?
Det viktigste for oss er selvsagt fortsatt hvordan denne sammenslåingen kan komme kundene våre til gode, hvordan vi kan tilby flere avganger, flere ruter og flere lounger osv. Et sted vi mener det er rom for forbedringer, er i sammenstillingen av interne prosesser og prosedyrer. Når de blir sidestilt, vil dette også selvsagt komme våre kunder til gode.

Tror du det norske flymarkedet har nådd toppen, eller er det fortsatt flere gylne år igjen?
Jeg er overbevist om at det er rom for fortsatt vekst. Den nylig annonserte ekspansjonen til Norwegian underbygger dette, og også Air France/KLM vil fortsette med investeringen her til lands. Som sagt er den norske økonomien og veksten sterk, samt at vi opplever en økt internasjonalisering. Alle ingrediensene er på plass for at veksten skal fortsette.

Hva er målet ditt for din nye jobb?
Målet mitt er å bidra til at Air France/KLM fortsatt øker sine markedsandeler i Norge. Dette vil vi oppnå ved å jobbe tett med våre partnere, ved å ha en effektiv organisasjon med motiverte medarbeidere som er stolte av å jobbe for Europas største flyselskap.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *