Ny Toppmann for Air France og KLM Norge

By on June 12, 2008 0 5 Views

– Vi har gjort det svært godt i Norge de siste årene så det er med stor respekt jeg overtar ansvaret. Vi har per i dag en markedsandel på rundt 24 prosent, og fortsetter å vokse raskere enn resten av markedet. Målet er å øke markedsandelen ytterligere, sier nyutnevnte Country Manager, Paul Verhagen.

– Dette vil vi gjøre bl.a. gjennom å øke både antallet destinasjoner og frekvensen ytterligere. I og med fusjonen mellom Air France og KLM har de interne forandringene allerede blitt gjennomført. Vi er i dag et flott, dyktig og godt sammensatt team av Air France og KLM ansatte i Norge, fortsetter han.

Paul Verhagen, som gleder seg til å begynne som Country Manager for AIR FRANCE KLM Norge, har arbeidet i AIR FRANCE og KLM siden 1999. I løpet av disse åtte årene har Verhagen blant annet vært Director of Commercial Coordination Amerikas, Area Marketing Manager for Sentral- og Sør-Amerika, samt Karibien, og Marketing Manager for Spania og Portugal. Han har tidligere innehatt lederstillinger innen hotell- og restaurantbransjen. Verhagen har en Internasjonal Mastergrad i Business Administration

For informasjon om AIR FRANCE og KLM, se www.klm.no eller www.airfrance.no

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *