Norwegian opp 24 prosent

By on June 12, 2008 0 14 Views

 Plusser man tallene til Norwegian med tallene for det 100 prosent eide datterselskapet FlyNordic, fraktet selskapet over 725 000 passasjerer i august.
– Med nok en passasjerrekord tar vi nye markedsandeler ikke minst i Norge. Dette skyldes økningen i antall avganger i Sør-Norge hvor vi ser at forretningsandelen er økende, sier administrerende direktør Bjørn Kjos.

Noen nøkkeltall:
– Total passasjertrafikk (RPK) økte med 26 prosent i forhold til september 2006.
– Total kapasitet (ASK) økte med 20 prosent i forhold til i fjor.
– Kabinfaktoren var 84 prosent, som er en økning på 4 prosent i forhold til september 2006.
– For september forventer selskapet en yield i størrelsesorden NOK 0,68

Økningen i passasjertrafikk, produksjon og passasjervolum henger sammen med selskapets ekspansjon og oppstart av nye ruter i perioden oktober 2006 til september 2007, samt tilpasning av produksjonen og stadig økende passasjertilgang.

Passasjertrafikken innenlands hadde en økning på 17 prosent samtidig som kapasiteten hadde en økning på sju prosent. Kabinfaktoren ble 82 prosent mot 75 prosent i samme periode i fjor. Dette skyldes en økning i antall forretningsreisende på de på selskapets rutenett i Sør-Norge.

Utenlands økte passasjertrafikken 30 prosent samtidig som kapasiteten er økt 26 prosent. Kabinfaktoren ble 85 prosent, som er 3 prosentpoeng økning i forhold til samme periode i fjor. Utvikling i kabinfaktor henger i hovedsak sammen med at rutenettet nå er godt etablert i markedet og et forbedret produkt til kundene.

Operasjonen i Polen øker jevnt i september og viser en forbedret kabinfaktor og yield i forhold til samme periode i fjor.

For september forventer selskapet en yield på ca. NOK 0,68, som er en økning på 1,5 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, og salget over internett var i august 84 prosent for Norwegian og 74 prosent for FlyNordic.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *