Norwegian bryter Sterlingsamarbeid

By on June 12, 2008 0 7 Views

Dermed vil de igjen konkurrere mot hverandre på mange av de samme strekningene, og trolig tilby flere billigbilletter for å få fylt flyene sine, skriver Aftenposten.
Da samarbeidet startet for knappe to år siden omfattet det i alt 13 forbindelser – blant annet til de populære feriestedene langs Middelhavet. Det gikk konkret ut på at bare ett selskap fysisk fløy, men at både Norwegian og Sterling solgte seter på dette flyet.
Nå som samarbeidet avsluttes vil begge selskapene fly flere av de samme strekningene. Et eksempel på dette er at da Sterling nylig varslet en ytterligere opptrapping av satsingen på England med en ny rute Oslo – London Gatwick, svarte Norwegian straks med å starte en rute på samme strekning. De to selskapene har avgang så å si samtidig på kvelden.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *