Mer troløse turister

By on June 12, 2008 0 14 Views

 Det var hovedbudskapet til Frode Lindberg fra Rv 17-foreningen da han snakket om nye trender i reiselivet under reiselivsseminaret i Sandnessjøen, i følge Helgeland Arbeiderblad.

– Turistene blir stadig mer troløse. Vi kan ikke forvente at folk kommer igjen neste år, uansett hvor fint de har hatt det hos oss. Folk har reist mye, de vet hva de vil og er villige til å betale for det de ønsker. Og får de ikke kravene oppfylt, kommer de i alle fall ikke igjen, sa Frode Lindberg.

Lindberg pekte også på at det i stadig større grad blir tilfeldighetene som avgjør hvor folk reiser: – For oss som bor i nærheten av Værnes, er det etter hvert blitt Norwegian som bestemmer hvor vi reiser. Billigbilletter på 3-400 kroner til Riga for eksempel, gjør at vi reiser til Riga.

En annen trend er at feriene blir kortere og kortere, men gjøres oftere og oftere. Dermed blir det viktig for operatører og tilbydere å ha skreddersydde feriepakker.
– Folk vil vite mer på en snarest mulig og enklest mulig måte, sa Lindberg og understreket at alle som arbeider i bransjen må satse maksimalt på hele tiden å skaffe seg nye kunder, fordi man i stadig mindre grad kan regne med at folk kommer igjen neste år, uansett om de har hatt det fint og hyggelig.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *