Mange utfordringer for reiselivsbransjen i 2008

By on June 12, 2008 0 4 Views

 Simen Johannessen, Nordisk direktør for Marketing & Supplier Relations hos HRG, viste til at det for flybransjens del har vært en markant vekst i det siste halvåret, og at man forventer ytterligere vekst neste år. Dette vil etter hans mening kunne få betydning for gjennomsnittsprisen hos flyselskapene. Flyselskapene melder også om fullere fly, og etterspørselen vil trolig øke neste år. På bakgrunn av de fakta som ble lagt til grunn mente Johannessen at man kan vente en vekst på gjennomsnittprisen i Norge på hele tre til fem prosent i løpet av 2008.

Han kunne videre fortelle at hotellbransjen også står ovenfor en kraftig utfordring i det året som kommer. For norske hoteller kan man vente gjennomsnittlig vekst i romprisen på fra seks til ti prosent i 2008.
– Den kraftige veksten blir også en stor utfordring, når det gjelder å få tak i de rette menneskene, som må på plass for at hjulene skal gå rundt, understreket Simen Johannessen

Marius Jensen fra Opinion snakket om fokuset på miljø, og at dette er kommet for å bli.
“Miljøbølgen” har ført til at både små og store selskaper har satt “miljø” på agendaen, og det har også mange reisende, som nå har et annet behov for å tilfredsstille sin reise enn tidligere.

Mange ønsker nå opplevelser som har en “miljøfaktor” og som er håndlaget, og ikke en maskinproduksjon. Mange ønsker seg også bort fra støy og andre forstyrrende elementer, eks “mobilfri sone” ingen telefoner og internett, samt barnefritt område, bare for å nevne noe.

Marius Jensen viste til at med dagens internett hadde miljøkjemperne fått et nytt og kraftig verktøy. Stadig dukker det opp nye “miljøforum” og andre nettsteder hvor det snakkes om hva selskaper og andre gjør for å bidra til et bedre miljø. Dermed oppfordret han alle til å sjekke hva som står om selskapet deres på internett.

SAS-sjef Mats Jansson snakket om flykonsernets fremtidsvisjoner og strategi frem mot år 2011.
Han snakket om SAS sine mange utfordringer, og problemene med Q400 fly den siste tiden. Nå vil SAS sette kundene i fokus, og i planene frem mot 2011 vil de blant annet tilby et langt større utvalg i aktuelle flyruter både til forretnings- og fritidsområder, samt arbeide for å forbedre punktligheten. SAS jobber dessuten for å skape bedre harmoni mellom de ulike selskapene i konsernet, samt å tilby lojale kunder enda flere fordeler.

– Tilliten til SAS har på grunn av streiker og andre faktorer blitt kraftig svekket, samtidig har andre aktører kommet på banen og styrket sin posisjon, dette må vi ta på alvor, sa konsernsjefen.

SAS vil også rette et større fokus på Europa, og ikke minst Øst-Europa. Selskapet arbeider blant annet med å prøve å få aksjemajoriteten i både airBaltic og Estonian Air, siden de ser Øst- Europa, som en viktig “hub” for den økte veksten som selskapet planlegger.

Mats Jansson har klare ambisjoner om å skape et “sterkere SAS” i årene frem mot 2011. Selskapet skal øke sin konkurranseevne, og øke sin markedsandel med 20 prosent i alle markeder frem imot 2011. (Boarding.no)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *