Kraftig økning i sommerens flyreiser

By on June 12, 2008 0 9 Views

 I løpet av sommeren har det i gjennomsnitt vært 1600 flere flyreiser per dag sammenliknet med i fjor. Av disse var 1200 lavprisreiser og 230 forretningsreiser.

Spania og Italia bidro med flest nye avganger. (420 i Spania, 350 i Italia). Mens økningen i både Storbritannia og Frankrike var på 200 avganger per dag. Tyrkia hadde en oppgang på 150 avganger.

Lavprissektoren økte ekstra sterk i Spania og Italia, mens Tyrkias vekst kom fra en økning i charteravganger. Forretningsreisene økte mest i Italia og spesielt var det mange flere ankomster fra Russland.

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *