IATA optimistiske for 2007

By on June 12, 2008 0 11 Views

 Det forventes et samlet nettoresultat fra flyselskapene på 5,6 milliarder USD, en økning fra forventningen i juni som var på 5,1 milliarder USD. Økningen skyldes et høyere passasjerantall enn forventet.

Den høye oljeprisen og uroen i kreditmarkedet gjør imidlertid at IATA ikke har like store forventinger til 2008.

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *