EU vil tillate væsker på fly igjen.

By on June 12, 2008 0 6 Views

Dersom sikkerheten ikke er blitt forbedret, mener parlamentet at ordningen bør fjernes. Forbudet mot beholdere med mer enn 100 ml væske ble innført i EU, Norge, Island og Sveits, etter den britiske avsløringen sist høst av et planlagt terrorangrep der ti fly skulle sprenges med hjelp av sprengstoff i væskeform.

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *