Børsnedgangen hindrer ikke turistvekst

By on June 12, 2008 0 15 Views

 Krisen de siste ukene er til stor del finansiell, og husholdningenes etterspørsel har ikke sunket. Den sunne økonomien til bedriftene i OECD-området og lave arbeidsledigheten i store deler av Europa, gjør at folk fortsatt er optimistiske.

Dessuten, selv om veksten i økonomien og derav kjøpekraften skulle reduseres er det ikke selvfølgelig at reiselivsnæringen vil påvirkes spesielt negativt. Erfaringene fra de seneste årene viser at reise og turisme har blitt et viktig sosialt fenomen og at husholdninger, hvis nødvendig, er villige til å gjøre oppoftringer på andre områder. Stor økonomisk vekst resulterer også i økning i forretningsreiser.

I juni viste UNWTO barometeret (fra World Tourism Organization) at reiselivsnæringen vokste raskere de første fire månedene i år enn fjorårets første fire måneder. Oktoberutgaven av barometeret vil trolig bekrefte denne positive trenden.

For mer informasjon: www.unwto.org

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *