Boeing, Rolls-Royce og Air New Zealand satser grønt

By on June 12, 2008 0 12 Views

 Boeing er allerede godt i gang med å teste ut biodynamiske energikilder og i andre halvdel av 2008 vil Air New Zealand Boing 747.400 med Rolls-Royce motorer demonstrere hvordan dette fungerer.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *