Bjørn Kjos slutter som kommersiell direktør i Norwegian

By on June 12, 2008 0 8 Views

Skjeldam begynte i selskapet som en del av start-up teamet i mai 2002, og har siden vært produktsjef og sjef for stasjonsavdelingen før han ble ansvarlig for rutetilbud og inntektsstyring i januar 2005. Skjeldam er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole.
I følge en pressemelding skjer endringene fordi flyselskapet går over i en ny fase i forhold til både kjøp av fly og oppkjøpet av FlyNordic. Dette vil kreve at Kjos fritas fra enkelte oppgaver.
– Daniel har gjennom de årene han har vært i selskapet vist stor kapasitet og vært dyktig innen sitt kommersielle ansvarsområde i selskapet. Han har spilt en nøkkelrolle i utviklingen av selskapets 127 ruter og bidratt til en god styring av inntektene på disse. Jeg ønsker han lykke til med nye oppgaver, sier Bjørn Kjos.
– Jeg ser fram til nye oppgaver og det er spennende å få en slik utfordring i et selskap som jeg har fulgt siden oppstarten av lavprisoperasjonen, og som gjennom fem år har skapt et solid og godt varemerke i luftfarten, sier Daniel Skjeldam.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *