Aktuelle temaer på Norsk Reiselivsforum/HSHs høstmøte

By on June 12, 2008 0 15 Views

 Anders Føyen fra Microsoft snakket om hvordan nettsamfunnene vil stille nye krav til selgere av tjenester. Han påpekte at forandringene vil være størst for markedsavdelingene som nå skal forholde seg til brukere/kunder som ikke lenger bare er ute etter en leseopplevelse men også en skriveopplevelse. Kundene vil ha opplevelser som skaper gode minner.

Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i First Securities viste hvordan han tror det vil gå for den norske og internasjonale økonomien fremover. I følge Andreassen vil mye være avhengig av den fortsatte utviklingen rundt subprime-lånene i USA. Banker verden over er allerede blitt strengere i sine kreditvurderinger, rentene har økt og dermed vil boligprisene flate ut eller gå nedover. En kraftig nedgang i boligprisene vil føre til at mange, verden over, får problemer. Men, påpeker Andreassen, forhåpentligvis sprer ikke subprime-lån-krisen seg videre.

Sverre Kjølstad, leder for medisinsk avdeling i Europeiske Reiseforsikring tok for seg utviklingen i menneskers reisemønster og hvilken effekt dette har på skade- og sykdomsomfanget. Han fortalte at 3 prosent av alle som reiser på ferie blir såpass skadet/syke at de oppsøker lege. Det er 60.000 personer per år.

Etter Kjølstad foredrag har det tid for klimadebatt med deltakere fra Bellona (Konrad Pütz), Star Tour (Jørn Kristiansen) og CO2fokus (Per Otto Larsen). Per Otto Larsen fortalte om klimakvoter og hvordan disse brukes, mens Konrad Pütz la vekt på hvor viktig det er å tenke både kortsiktig og langsiktig. Han oppfordret til en mer helhetlig tankegang der man ikke bare tenker på å redusere utslippene, men også på hvordan avskogning og andre landskapsendringer virker inn.

Jørn Kristiansen var åpen på at reisebransjen har klare miljøutfordringer, men mente videre at det har kommet nye syndebukker. Tidligere var det industrien, nå er det handlingslammede politikere og barnefamilier på tur til Thailand, og det siste opplevde han som veldig urettferdig. Hans påstand er at folks tror at mye mer av CO2-utslippene kommer fra reiseliv og flytrafikk enn hva som faktisk er virkelig. (Flytransport står for 2-5 prosent av CO2-utslippene globalt.)

De to siste faktaorienterte punktene på programmet var:
– Fremtidens distribusjon av reiselivstjenester
– Gode PR-tips.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *