150 prosents ökning av CO2-utslipp som fölge av masseturisme

By on June 12, 2008 0 16 Views

Økt transport med fly og bil bidrar til en kraftig økning av utslippene av klimagasser. Dette turer paradoksalt nok de mest severdige turistreisemålene, sier FNs miljøorganisasjon (UNEP). Et eksempel er Maldivene, som er truet av et stigende havnivå og samtidig har turismen som sin viktigste næring. Kystregioner, fjell- og naturreservater er andre sårbare områder.
Blir det ikke tatt forholdsregler for å redusere utslippene kommer masseturismens bidrag til den globale oppvarmingen til å bli doblet de neste 30 årene. Det viser nye tall fra FNs egne organisasjoner for turisme, miljø og vær, melder nyhetsbyrået AFP.
Transport, innkvartering og andre aktiviteter knyttet til turismen står i dag for fire til seks prosent av klimagassutslippene. UNEPs rapport viser at omsetningen i turistindustrien nå er 5200 milliarder kroner årlig og er blitt en større næring enn både olje- og gassproduksjon, matproduksjon og bilindustrien. 846 millioner internasjonale reiser ble registrert i 2006, mens nye beregninger viser at antallet vil være 1,6 milliarder innen 2020.
Selv om turismens bidrag til den globale oppvarmingen er mindre enn andre sektorer av næringslivet, ber FN om øyeblikkelige tiltak for industrien og myndighetene.
FN frykter at følgene av den globale oppvarmingen kan føre til svekkelse i økonomien i de mest utsatte landene, samtidig som et varmere klima kan føre til økt turisme for andre land og regioner.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *