Virgin går på børs

By on June 11, 2008 0 10 Views

Det er derimot ikke aktuelt å børsnotere hele konsernet. I stedet er tanken å selge ut enkelte deler av virksomheten med hjelp av børsnoteringer, skriver di.se

Gjennom å børsintrodusere selskapene, men samtidig beholde en del av aksjene betrakter Virgin børsdebuten som en måte å beholde og ekspandere selskapets varemerke og den egne interessen i selskapene. Samtidig skal varemerket brukes til å starte opp virksomheter på helt nye områder.

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *