Ticket endelig i pluss

By on June 11, 2008 0 25 Views

Morselskapet, Ticket Travel Group, fikk sitt beste halvårsresultat noensinne med 18,7 millioner svenske kroner i pluss – opp fra seks millioner i fjor.
Ifølge administrerende direktør Jörgen Karlsson i Ticket Norge er resultatforbedringen en konsekvens av et omfattende omstillingsprogram som ble gjennomført i siste del av 2005.
– Tiltakene som vi gjennomførte i fjor gikk blant annet ut på å legge ned ulønnsomme butikker og kutte kostnader. Men et annet viktig element var å utdanne de ansatte til å tenke offensivt. En produktivitetsvekst på syv prosent dokumenterer at vi har lykkes med dette, sier Karlsson.

Pakker mer selv
Mens bruttomarginen endte på 8,8 prosent i fjorårets første halvår, vokste marginen til 9,3 prosent i år.
– Enkelte leverandører klager over at dere faller på omsetningsstatistikkene. Er det en bevisst strategi?
– Vi har bevisst styrt mot produkter og leverandører som gir oss høyere avkastning. Vi har også fått IATA-agentur i samtlige byråer, noe som gjør oss i stand til å bestille fly og hotell selv uten å gå via eksterne leverandører. Men vi skal aldri bli en produsent. Det overlater vi til andre, framholder han.
I halvårsrapporten oppgis Tickets internettandel å være ti prosent. Ifølge Karlsson er andelen et par prosentpoeng lavere i Norge.
– Det skyldes at vi har et svakere merkenavn i det norske markedet. Vi kom også noe senere i gang enn i Sverige, men for oss er dette et prioritert område der vi registrerer en betydelig vekst, sier Ticket-sjefen.

 

Første halvår 2006 for Ticket Norge
(2005-tall i parantes)

Bruttoomsetning: 515,2 (545,1)
Nettoomsetning: 48,0 (48,5)
Resultat etter skatt: 2,3 (-0,1)

(Tall i millioner svenske kroner.)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *