Stresset av online reisebooking

By on June 11, 2008 0 4 Views

Selv om stadig flere mennesker bruker internett for å booke reiser synes, i følge undersøkelsen, 50 prosent at dette er stressende (tall fra Storbritannia). Kanskje mest overraskende er det at spesielt yngre mennesker finner internett reisebooking stressende. Faktisk svarer hele 70 prosent av unge under 25 år at de blir stresset av det enorme antallet valgmuligheter som presenteres for dem.

Den mest stressende faktoren er usikkerheten knyttet til om man har oppnådd den beste prisen. Selv på selve ferien er nesten halvparten av de reisende bekymret for at de ikke fikk den beste prisen og at noen andre av de reisende kan ha gjort en bedre avtale enn en selv. Den nest viktigste stressårsaken er alle undersøkelser og all tid som går med på å finne det best egnede reisemålet.

Ikke overraskende er det unge under 25 år som føler det største stresset rundt å oppnå den laveste prisen, mens personer mellom 35-44 år, som gjerne er mitt i tidsklemma stresses mest av at det går såpass mye tid til undersøkelser før de finner det perfekte reisemålet.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *