Sporskifte – en reise i norsk mat og reiseliv

By on June 11, 2008 0 15 Views

I dag setter samferdselsminister Liv Signe Navarsete og landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen seg på toget for å markere at maten skal bli en enda viktigere del av norsk reiselivssatsing. Deltakere på turen er blant andre Olav Thon, Innovasjon Norge og andre aktører innen mat og reiseliv.

Turen går med tog fra Oslo til Gol, deretter med buss til Hemsedal. Temaet for turen blir utviklingen av norsk reiseliv, næringsliv og matproduksjon, med eksempler fra områdene togturen går gjennom. Hallingdal er et godt eksempel på at det blir en stadig tettere kobling mellom mat og reiseliv i Norge, og målet er at denne kombinasjonen skal bli et enda mer attraktivt trekkplaster i tiden som kommer.

Samferdselsminister Liv Signe Navarsete ønsker å sette fokus på tog og turistveger. Landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen vil presentere en helhetlig matstrategi der verdiskapning for matprodusenter kobles mot forbrukerens ønske om trygg kvalitetsmat og et mangfold av produkter å velge blant.

Mens Nærings- og handelsdepartementet arbeider med en nasjonal reiselivsstrategi, med vekt på utfordringer og muligheter og på hvordan samarbeid kan bidra til utvikling og bærekraftig vekst i næringene.

Kilde: regjerningen.no

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *